De natuur staat onder grote druk van de mensheid. Decennialange uitputting van natuurlijke grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen heeft er toe geleid dat we te maken hebben met globale klimaatverandering en milieuvervuiling. Ook in Nederland hebben we hier last van, en de meeste mensen dragen hier graag een steentje aan bij. Ook het bedrijfsleven en de horeca moeten op hun eigen manier een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de uitputting van de aarde. Een belangrijk aspect hiervan is het beheersbaar houden van de afvalstromen. Voor veel mensen is het bekend dat organisch afval apart moet worden gehouden. De meeste mensen met een tuin hebben een GFT container staan en scheiden op deze manier hun organische afval van de andere afvalstromen. Voor horeca ondernemers komt hier nog een afvalstroom bij: het SWILL afval. Dit is een speciale afvalstroom die voornamelijk zijn toepassing vindt in de horeca en voedingsindustrie.

Saus en marinade

Swill afval onderscheidt zich voornamelijk van GFT afval door de manier waarop het afval uiteindelijk wordt verwerkt. GFT afval is Groente-, Fruit- en Tuinafval. Hier komen dus fruitschillen en restjes groente in terecht, maar bijvoorbeeld ook takken en maaiafval. De afvalstromen voor het Swill afval richt zich vooral op etensresten, vaak ook gekookte etensresten. Het is belangrijk dat deze afvalstromen apart worden gehouden omdat op deze manier het afval zo efficiënt mogelijk kan worden verwerkt. GFT afval wordt gecomposteerd en op die manier ingezet om later te dienen voor de specifieke toepassingen die horen bij dit proces. Swill afval daarentegen wordt naar een vergister gestuurd, die de afvalstoffen vervolgens tot hoge temperatuur verhit. Op deze manier worden schadelijke bacteriën gedood. Vervolgens volgt er een biologisch verteringsproces waarbij een ander soort bacteriën weer aan het afval wordt toegevoegd. Bij dit proces komt veel gas vrij. Dit gas, ook wel biogas genoemd, is de toegevoegde waarde van het Swill afval. Dit biogas kent veel verschillende toepassingen in de industrie of energieopwekking.

Goed scheiden

Swill afval is zo efficiënt omdat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de bruikbare en onbruikbare afvalstromen. Het is dus belangrijk dat er goed gescheiden wordt. Het is belangrijk om geen tuinafval zoals bladeren of takken toe te voegen aan het Swill afval. Daarnaast mogen er ook geen materialen in het Swift afval die op een andere manier kunnen worden gescheiden zoals glas of papier. Ook etensverpakkingen en zeepresten zijn niet bedoeld voor het Swill Afval.